فریده خوش کس

این وبلاگی است در معرفی خائنان آذربایجان سربلند

Friday, June 09, 2006

فریده می کنمت بالاخره

از فریده دهاتی کس و کون چروک به تمام مردم ایران:
کیر همه تون تو کون تنگم!
از اون جا که من سال هاست از نعمت کیر شوهر بی غیرتم محرومم، هر وقت که حشری میشم میرم سراغ برادر از خودم خل تر؛ اون هم که اصلا نه اصلا که با یه کوس – حالا کمی چروکیده و ترش شده- روبه روست، هی سر خرش را تکان تکان می دهد و می خندد. هر چی من ساک می زنم انگار نه انگار، کیر پلاسیده اش خواب خوابه. یه کمی که راست می شه سریع فرو می کنم تو کس صاحب مرده ام ولی چه فایده که زود می خوابه! تف به غیرت این برادر عقب مونده ام. هر چی به همکارهای زنم تو دانشگاه التماس می کنم همه از من رو بر می گردونن:
«فریده دهاتی! از تو بعیده با زن حال کنی برو سراغ بهروز کیرکلفت حسابی حالت میاره...»
بابا کاش این جا هم مثل دهاتم بود. یک راست می رفتم سراغ خر کیر کلفتون تو طویله و کیر آبدار و سیاهش رو تا ته می کردم تو کونم و تو کوسم، می گذاشتم حسابی جرم بده!
کیر کس کیر کس کون کیر ساک آب منی کیر کیر کیر تو کس من کیر همه تو کسم کیر ساک کیر کون پستون چروکم کیر میخاد. کسم کیر می خواد یه کیر کلفت. آی مردم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م...

هی فریده خانم خزائی!
حالا به ترک ها توهین می کنی خائن؟! یک کونی ازت پاره کنم حال کنی بدبخته! حال منو تو سایت جلوی دانشجوها و همکارات می گیری کس کش! ها...؟ زیراب منو می کشی، حالیت می کنم، تا نخوابونمت و نذارم تو کست آروم نمی شم. من بچه کرجم می فهمی! بچه ناف زورآباد، من یک ترک با اصالتم و هیچ کس نمی تونه به من توهین کنه می فهمی فریده کووووووونی؟!... حالیمم نیست که چه بلایی قرار سرم بیاد و اصلا برام مهم نیست چون دارم فارغ التحصیل میشم. تا تو رو به گه خوردن نندازم آروم نمیشم. فعلا فقط چند تا از هم خونه ای هام خبر دارن و بس؛ ولی اگه تو کامنت این پیغام، علنا نگی غلط کردم و گه خوردم و دیگه از این زرها نمی زنم شاید یه کاری برات کردم و کل وبلاگو دیلیت نمودم؛ ولی اگه نه....
می فهمونمت اولا که آدرس وبلاگ رو تو تمام دانشگاه پخش می کنم.
ثانیا ای زنیکه دهاتی عقب افتاده نمی دونم مال کدوم کوره دهات با اون لهجه کیری کرمانشاهی! یه عکس هایی ازت مونتاژ می کنم که بروبچ حال کنن و با عکس های کون گشادت جلق بزنن. تا تو و اون داداش عقب افتاده ات رو اخراج نکردم ول کن معامله نیستم.
ثالثا یه شب که داری تنها راه می روی تو خیابون و یکهو می بینی که یه موتوری اومد و یه تیغ دسته کلفت رو کرد تو کونت،‌ اون وقته که جدی بودن قضیه دست میاد.
تو منو آتیش زدی، منم آتیشت می زنم:
زدی ضربتی ضربتی نوش کن!
وگر نه بیا کیرمو توش کن!

خانم دهاتی عقب افتاده احمق!زودباش تا چند روز صبر می کنم و مطمئن باش که نه صبر ایوب دارم و نه شکیبایی یعقوب. تا بیش تر از این قاط نزدم بگو غلط کردم!

Friday, May 12, 2006

خوش کس ترین زن دنیا


شما اگه... فقط اگه یک بار منو بکنید، اون وقت که معنای واقعی گاییدن رو می فهمید،من به قدری خوب کون می دم که جنیفر لوپز باید جلوم لنگ بدازه. آخ که دلم چقدر برای یه کیر تنگ شده.آخ... امتحانش مجانیه...من یه کیر شق کرده می خوام که این جوری بره تو کسم وای ی ی ی ی ی